Poster of Microcontroller TESLA MHB8748C No.2 at CPU PAGES

Microcontroller TESLA MHB8748C with EPROM made in Czechoslovakia.

Poster size: 386x289mm
Postage:FREE Worldwide

CPU specification:

Manufacturer: TESLA
Type: Microcontroller
Introduced: 198?
Name (codename): 8748 (?)
Code (Copyright): MHB8748C (no)
Specification number: no
Core speed: 6.0MHz
BUS: 6.0MHz, 8-bit
Transistors (Die size): ? (?mm square)
Technology: 6-micron NMOS ?
L1/L2 cache: no / no
RAM on chip: 64b
ROM on chip: 1kB EPROM
Can address: 4kB of physical memory
FPU: Not integrated
Drystone ALU: ?MIPS
V core (typical): (5±0.5)V
Power dissipation (max.): 1.0W
Operating temperature (min./max.): 0 – 70°C
Package (Socket): Side-Brazed Ceramic DIP 40-pin (DIL-40pin)
Dimensions: 51 x 15 x 8mm

Poster of Processor AMD 386DX/DXL No.1 at CPU PAGES

Processor AMD 386DX/DXL from 1991 No.1

Poster size: 386x289mm
Postage:FREE Worldwide

CPU specification:

Manufacturer: Advanced Micro Devices
Type: Microprocessor
Introduced: March 1991
Name (codename): Am386DX/DXL (P9)
Code (Copyright): A80386DX/DXL (AMD)
Specification number: no
Core speed: 20-40MHz
BUS: 20-40MHz, 32-bit
Transistors (Die size): 275 000 (?mm square)
Technology: 0.8-micron
L1/L2 cache: no / to 128kB (external, BUS speed)
Can address: 4 GB of physical and 64 TB of virtual memory
FPU: Co-processor 80387DX
Whetstone FPU: ?MFLOPS
Drystone ALU: ?MIPS
V core (typical): (5±0.25)V
Power dissipation (max.): 1.5W
Operating temperature (min./max.): 0 – 85°C
Package (Socket): Ceramic PGA-132pin (PGA 132-pin)
Dimensions: 29 x 29 x 8mm

forum.cpupages.com :: View topic – Dùležité informace!

Vítejte na foru muzea procesorù – CPUpages.com!

Budeme rádi, když nás budete pravidelnì navštìvovat a bude Vám toto forum k užitku. Potìší nás, když se budete držet tìchto pravdel:

1) Pøi vytváøení nového dotazu/tématu jej vložte do co nejvíce odpovídající, a pouze jedné (nejlépe k tomu urèené) sekce. Téma pojmenujte co nejvýstižnìji, urychlíte tak možnost získání odpovìdi.

2) Respektujte copyright. Žádosti o warez (pirátský software) budou bez oznámení mazány – øekl bych, že to bude pøedáno zákonu. Spam v jakékoliv formì není tolerován!

3) Pøi vkládání obrázkù se snažte redukovat jejich velikost na pøimìøené minimum (pøi zachování vypovídací schopnosti). U odkazù na obrázky je slušností oznámit jejich velikost (napø. do závorky za odkaz uvést velikost v KB).

4) Pøíspìvek pište pøednastavenou (defaultní) velikostí a barvou písma – barevné, velké èi jinak zvýraznìné písmo slouží, stejnì jako smajlíci, pouze ke zdùraznìní významu èásti vašeho pøíspìvku.

5) Zveøejnìný post, kde je použitý pouze èervený zvìtšený font, bude chápán jako inzerce a spam a bude odstranìn.

6) Pøízpìvky na forech by mìly odpovídat normám spoleèenského chování!
_________________
To-mig
www.cpupages.com

CPUpages.com 75PR – DX4ODPR 75

In fact it is A80486DX4-75 for upgrade A80486SX 16-25 and A80486DX 25. CPU has 486DX pinout (168pins). Original CPU must be replaced by OverDrive CPU.

Manufacturer: Intel
Type: Microprocessor
Introduced: Oct. 1994
Name (codename): 486DX4 OverDrive Processor Replacement (P24CT)
Code (Copyright): DX4ODPR75 (Intel ’89 ’93)
Specification number: SZ958
Core speed: 48MHz(16MHz BUS), 60MHz(20MHz BUS) or 75MHz(25MHz BUS)
BUS: 16MHz – 25MHz, 32-bit
Transistors (Die size): 1 600 000 (87mm square)
Technology: 0.6-micron
L1/L2 cache: 16kB / to 512kB (external, BUS speed)
Can address: 4 GB of physical and 64 TB of virtual memory
FPU: Integrated
Whetstone FPU: ?MFLOPS
Drystone ALU: ?MIPS
V core (typical/max.): 3.3V – 6.5V (I/O 5.0V)
Power dissipation (typical/max.): 4.175W – 6.0W (at 75MHz)
Operating temperature (min./max.): 0 – 95°C
Package (Socket): Ceramic PGA-168pin (Socket 1,2,3)
Dimensions: 44.5 x 44.5 x 22mm

Origin: John Munro (Canada)

CPUpages.com 33P – ODP486DX-33

In fact it is A80486DX2-66 for upgrade A80486DX-33. CPU has 487SX pinout (169pins) and is intended for OverDrive socket. One extra pin assigned to disable the Intel i80486DX CPU. Original CPU can be removed.

Manufacturer: Intel
Type: Microprocessor
Introduced: 1992
Name (codename): 486DX OverDrive Processor (P23T)
Code (Copyright): ODPR486DX-33 (Intel 1989)
Specification number: SZ802
Core speed: 66MHz
BUS: 33MHz, 32-bit
Transistors (Die size): 1 200 000 (81mm square)
Technology: 0.8-micron
L1/L2 cache: 8kB / to 512kB (external, BUS speed)
Can address: 4 GB of physical and 64 TB of virtual memory
FPU: Integrated
Whetstone FPU: ?MFLOPS
Drystone ALU: ?MIPS
V core (typical/max.): 5V – 6.5V
Power dissipation (typical/max.): ?W – ?W
Operating temperature (min./max.): 0 – 85°C
Package (Socket): Ceramic PGA-169pin (Socket 2,3)
Dimensions: 44.5 x 44.5 x 13mm

Origin: Didier Ramelet (Corsica-France)

CPUpages.com 60 – A80501-60 GOLD mod.3

Manufacturer: Intel
Type: Microprocessor
Introduced: 22. March 1993
Name (codename): Pentium 60 (P5)
Code (Copyright): A80501-60 (Intel 1992)
Specification number: SX835
Core speed: 60MHz
BUS: 60MHz, 32-bit
Transistors (Die size): 3 100 000 (296mm square)
Technology: 0.8-micron
L1/L2 cache: 8kB+8kB / 256kB – 1MB (on motherboard, bus speed)
Can address: 4GB of physical and 64TB of virtual memory
FPU: Integrated
Whetstone FPU: ?MFLOPS
Drystone ALU: 100MIPS
V core (typical/max.): (5.0±0.25)V – 6.5V
Power dissipation (typical/max.): 11.9W – 14.6W
Operating temperature (min./max.): 0 – 80°C
Package (Socket): Staggered Ceramic PGA 273-pin (Socket 4)
Dimensions: 54.9 x 54.9 x 7mm

Origin: Dirk Oppelt (Germany)

CPUpages.comLC040 – XC68LC040RC33B

MC68LC040 is low-cost MC68040 without integrated co-processor (FPU).

Manufacturer: Motorola
Type: RISC Microprocessor, Microcontroller
Introduced: 1991
Name (codename): 68LC040 (?)
Code (Copyright): XC68LC040RC33B revision B (no)
Specification number: no
Core speed: 33MHz
BUS: 33MHz, 32-bit
Transistors (Die size): 962 000 (?mm square)
Technology: 0.57-micron HCMOS
L1/L2 cache: 4kB + 4kB / 512kB (external on board, bus speed)
Can address: 4GB of physical and 1GB of virtual memory
FPU: Not integrated, Co-processor 68881 or 68882
Drystone ALU: 34.8MIPS
V core (typical): (5±0.25)V
Power dissipation (typical/max.): 3.0W – 4.9W
Operating temperature (min./max.): 0 – 110°C
Package (Socket): Ceramic PGA-179pin (Socket PGA-179pin)
Dimensions: 47.2 x 47.2 x 7mm

Origin: Peter Hauer (Germany)

Poster of Processor Intel Pentium (A80501-xx) at CPU PAGES

Processor Intel Pentium (A80501-xx) older Pentium for socket 4 from 1993

Poster size: 386x289mm
Postage:FREE Worldwide

CPU specification:

Manufacturer: Intel
Type: Microprocessor
Introduced: 22. March 1993
Name (codename): Pentium (P5)
Code (Copyright): A80501-xx (Intel 1992)
Core speed: 60 – 66MHz
BUS: 60 – 66MHz, 32-bit
Transistors (Die size): 3 100 000 (296mm square)
Technology: 0.8-micron
L1/L2 cache: 8kB+8kB / 256kB – 1MB (on motherboard, bus speed)
Can address: 4GB of physical and 64TB of virtual memory
FPU: Integrated
Whetstone FPU: ?MFLOPS
Drystone ALU: 112MIPS (66MHz)
V core (typical/max.): 5.0V(4.75V~5.4V) – 6.5V
Power dissipation (typical/max.): 13.0W – 16.0W (66MHz)
Operating temperature (min./max.): 0 – 70°C
Package (Socket): Staggered Ceramic PGA 273-pin (Socket 4)
Dimensions: 54.9 x 54.9 x 7mm

Terms and Conditions – CPU PAGES

Favourite searches:

4-bitAMDBCCPUDX/DXLIntelLLSIMHBPentiumProcessorProcessor AMDSSliceUclonecpu poster386

We recommend:

KR1810VM86 clone of i8086
KR1810VM86 clone of i8086

£ 9.99 GBP

Buy KR1810VM86 clone of i8086 now!

Terms and Conditionsyou must read this page before you proceed to the next page as it contains Terms and Conditions of Use (“Terms and Conditions”) that will bind you. We reserve the right to update these Terms and Conditions at any time without notice to you.

Changes to Web Site
The format and content of this web site may be changed at any time without notice. The operation of this web site may also be suspended or discontinued for support or maintenance work, in order to update its content or for any other reason. Access may be terminated either in relation to specific users or generally at any time and without notice.

Governing Laws
This Terms and Conditions will be read and construed in accordance with the governing laws of England and Wales and the courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction in respect of any dispute arising out of or relating to these Terms

Information Provided To Us
Should any viewer of an CPU PAGES document respond with any information or feedback data such as questions, comments, suggestions, or the like such information will be deemed to be non-confidential and we shall be at liberty to use, reproduce, disclose and distribute that information to any other person. We shall also be at liberty to use or exploit any ideas, concepts, know-how or techniques contained in such information for any purpose whatsoever without charge including, but not limited to, developing, manufacturing and marketing products incorporating such information.

See more from our Favourite Products

Processor Intel 80186 No.2
Processor Intel 80186 No.2

£ 11.99 GBP
Buy Processor Intel 80186 No.2

Processor AMD 386DX/DXL No.2
Processor AMD 386DX/DXL No.2

£ 11.99 GBP
Buy Processor AMD 386DX/DXL No.2

LSI Logic L1B6745 SEQUENT No.2
LSI Logic L1B6745 SEQUENT No.2

£ 11.99 GBP
Buy LSI Logic L1B6745 SEQUENT No.2

Cards accepted

CPUpages.com 25P – ODP486SX-25

In fact it is A80486DX2-50 for upgrade A80486SX-25. CPU has 487SX pinout (169pins) and is intended for OverDrive socket. One extra pin assigned to disable the Intel i80486SX CPU. The Intel i80486SX CPU can be removed.

Manufacturer: Intel
Type: Microprocessor
Introduced: 1992
Name (codename): 486SX OverDrive Processor (P23T)
Code (Copyright): ODP486SX-25 (Intel 1989)
Specification number: SZ800
Core speed: 50MHz
BUS: 25MHz, 32-bit
Transistors (Die size): 1 200 000 (81mm square)
Technology: 0.8-micron
L1/L2 cache: 8kB / to 512kB (external, BUS speed)
Can address: 4 GB of physical and 64 TB of virtual memory
FPU: Integrated
Whetstone FPU: ?MFLOPS
Drystone ALU: ?MIPS
V core (typical/max.): 5V – 6.5V
Power dissipation (typical/max.): 3.88W – 5.0W
Operating temperature (min./max.): 0 – 85°C
Package (Socket): Ceramic PGA-169pin (Socket 2,3)
Dimensions: 44.5 x 44.5 x 13mm

Origin: John Munro (Canada)