Poster of Microcontroller TESLA MHB8748C No.2 at CPU PAGES

Microcontroller TESLA MHB8748C with EPROM made in Czechoslovakia.Poster size: 386x289mm Postage:FREE Worldwide CPU specification: Manufacturer: TESLA Type: Microcontroller Introduced: 198? Name (codename): 8748 (?) Code (Copyright): MHB8748C (no) Specification number: no Core speed: 6.0MHz BUS: 6.0MHz, 8-bit Transistors (Die size): ? (?mm square) Technology: 6-micron NMOS ? L1/L2 cache: no / no RAM on chip: 64b ROM on chip: 1kB EPROM Can address: 4kB of physical memory FPU: Not integrated Drystone ALU: ?MIPS V core (typical): (5±0.5)V Power dissipation (max.): 1.0W Operating temperature (min./max.): 0 - 70°C Package (Socket): Side-Brazed Ceramic DIP 40-pin (DIL-40pin) Dimensions: 51 x 15 x 8mm
Read More

Poster of Processor AMD 386DX/DXL No.1 at CPU PAGES

Processor AMD 386DX/DXL from 1991 No.1Poster size: 386x289mm Postage:FREE Worldwide CPU specification: Manufacturer: Advanced Micro Devices Type: Microprocessor Introduced: March 1991 Name (codename): Am386DX/DXL (P9) Code (Copyright): A80386DX/DXL (AMD) Specification number: no Core speed: 20-40MHz BUS: 20-40MHz, 32-bit Transistors (Die size): 275 000 (?mm square) Technology: 0.8-micron L1/L2 cache: no / to 128kB (external, BUS speed) Can address: 4 GB of physical and 64 TB of virtual memory FPU: Co-processor 80387DX Whetstone FPU: ?MFLOPS Drystone ALU: ?MIPS V core (typical): (5±0.25)V Power dissipation (max.): 1.5W Operating temperature (min./max.): 0 - 85°C Package (Socket): Ceramic PGA-132pin (PGA 132-pin) Dimensions: 29 x 29 x 8mm
Read More

forum.cpupages.com :: View topic – Dùležité informace!

Vítejte na foru muzea procesorù - CPUpages.com!Budeme rádi, když nás budete pravidelnì navštìvovat a bude Vám toto forum k užitku. Potìší nás, když se budete držet tìchto pravdel: 1) Pøi vytváøení nového dotazu/tématu jej vložte do co nejvíce odpovídající, a pouze jedné (nejlépe k tomu urèené) sekce. Téma pojmenujte co nejvýstižnìji, urychlíte tak možnost získání odpovìdi. 2) Respektujte copyright. Žádosti o warez (pirátský software) budou bez oznámení mazány – øekl bych, že to bude pøedáno zákonu. Spam v jakékoliv formì není tolerován! 3) Pøi vkládání obrázkù se snažte redukovat jejich velikost na pøimìøené minimum (pøi zachování vypovídací schopnosti). U odkazù na obrázky je slušností oznámit jejich velikost (napø. do závorky za odkaz uvést velikost v KB). 4) Pøíspìvek pište pøednastavenou (defaultní) velikostí a barvou písma - barevné, velké èi jinak…
Read More

CPUpages.com 75PR – DX4ODPR 75

In fact it is A80486DX4-75 for upgrade A80486SX 16-25 and A80486DX 25. CPU has 486DX pinout (168pins). Original CPU must be replaced by OverDrive CPU.Manufacturer: Intel Type: Microprocessor Introduced: Oct. 1994 Name (codename): 486DX4 OverDrive Processor Replacement (P24CT) Code (Copyright): DX4ODPR75 (Intel '89 '93) Specification number: SZ958 Core speed: 48MHz(16MHz BUS), 60MHz(20MHz BUS) or 75MHz(25MHz BUS) BUS: 16MHz - 25MHz, 32-bit Transistors (Die size): 1 600 000 (87mm square) Technology: 0.6-micron L1/L2 cache: 16kB / to 512kB (external, BUS speed) Can address: 4 GB of physical and 64 TB of virtual memory FPU: Integrated Whetstone FPU: ?MFLOPS Drystone ALU: ?MIPS V core (typical/max.): 3.3V - 6.5V (I/O 5.0V) Power dissipation (typical/max.): 4.175W - 6.0W (at 75MHz) Operating temperature (min./max.): 0 - 95°C Package (Socket): Ceramic PGA-168pin (Socket 1,2,3) Dimensions: 44.5…
Read More

CPUpages.com 33P – ODP486DX-33

In fact it is A80486DX2-66 for upgrade A80486DX-33. CPU has 487SX pinout (169pins) and is intended for OverDrive socket. One extra pin assigned to disable the Intel i80486DX CPU. Original CPU can be removed.Manufacturer: Intel Type: Microprocessor Introduced: 1992 Name (codename): 486DX OverDrive Processor (P23T) Code (Copyright): ODPR486DX-33 (Intel 1989) Specification number: SZ802 Core speed: 66MHz BUS: 33MHz, 32-bit Transistors (Die size): 1 200 000 (81mm square) Technology: 0.8-micron L1/L2 cache: 8kB / to 512kB (external, BUS speed) Can address: 4 GB of physical and 64 TB of virtual memory FPU: Integrated Whetstone FPU: ?MFLOPS Drystone ALU: ?MIPS V core (typical/max.): 5V - 6.5V Power dissipation (typical/max.): ?W - ?W Operating temperature (min./max.): 0 - 85°C Package (Socket): Ceramic PGA-169pin (Socket 2,3) Dimensions: 44.5 x 44.5 x 13mm Origin: Didier…
Read More

CPUpages.com 60 – A80501-60 GOLD mod.3

Manufacturer: Intel Type: Microprocessor Introduced: 22. March 1993 Name (codename): Pentium 60 (P5) Code (Copyright): A80501-60 (Intel 1992) Specification number: SX835 Core speed: 60MHz BUS: 60MHz, 32-bit Transistors (Die size): 3 100 000 (296mm square) Technology: 0.8-micron L1/L2 cache: 8kB+8kB / 256kB - 1MB (on motherboard, bus speed) Can address: 4GB of physical and 64TB of virtual memory FPU: Integrated Whetstone FPU: ?MFLOPS Drystone ALU: 100MIPS V core (typical/max.): (5.0±0.25)V - 6.5V Power dissipation (typical/max.): 11.9W - 14.6W Operating temperature (min./max.): 0 - 80°C Package (Socket): Staggered Ceramic PGA 273-pin (Socket 4) Dimensions: 54.9 x 54.9 x 7mmOrigin: Dirk Oppelt (Germany)
Read More

CPUpages.comLC040 – XC68LC040RC33B

MC68LC040 is low-cost MC68040 without integrated co-processor (FPU).Manufacturer: Motorola Type: RISC Microprocessor, Microcontroller Introduced: 1991 Name (codename): 68LC040 (?) Code (Copyright): XC68LC040RC33B revision B (no) Specification number: no Core speed: 33MHz BUS: 33MHz, 32-bit Transistors (Die size): 962 000 (?mm square) Technology: 0.57-micron HCMOS L1/L2 cache: 4kB + 4kB / 512kB (external on board, bus speed) Can address: 4GB of physical and 1GB of virtual memory FPU: Not integrated, Co-processor 68881 or 68882 Drystone ALU: 34.8MIPS V core (typical): (5±0.25)V Power dissipation (typical/max.): 3.0W - 4.9W Operating temperature (min./max.): 0 - 110°C Package (Socket): Ceramic PGA-179pin (Socket PGA-179pin) Dimensions: 47.2 x 47.2 x 7mm Origin: Peter Hauer (Germany)
Read More

Poster of Processor Intel Pentium (A80501-xx) at CPU PAGES

Processor Intel Pentium (A80501-xx) older Pentium for socket 4 from 1993Poster size: 386x289mm Postage:FREE Worldwide CPU specification: Manufacturer: Intel Type: Microprocessor Introduced: 22. March 1993 Name (codename): Pentium (P5) Code (Copyright): A80501-xx (Intel 1992) Core speed: 60 - 66MHz BUS: 60 - 66MHz, 32-bit Transistors (Die size): 3 100 000 (296mm square) Technology: 0.8-micron L1/L2 cache: 8kB+8kB / 256kB - 1MB (on motherboard, bus speed) Can address: 4GB of physical and 64TB of virtual memory FPU: Integrated Whetstone FPU: ?MFLOPS Drystone ALU: 112MIPS (66MHz) V core (typical/max.): 5.0V(4.75V~5.4V) - 6.5V Power dissipation (typical/max.): 13.0W - 16.0W (66MHz) Operating temperature (min./max.): 0 - 70°C Package (Socket): Staggered Ceramic PGA 273-pin (Socket 4) Dimensions: 54.9 x 54.9 x 7mm
Read More
Terms and Conditions – CPU PAGES

Terms and Conditions – CPU PAGES

Favourite searches: 4-bitAMDBCCPUDX/DXLIntelLLSIMHBPentiumProcessorProcessor AMDSSliceUclonecpu poster386 We recommend: KR1810VM86 clone of i8086 £ 9.99 GBP Terms and Conditionsyou must read this page before you proceed to the next page as it contains Terms and Conditions of Use ("Terms and Conditions") that will bind you. We reserve the right to update these Terms and Conditions at any time without notice to you. Changes to Web Site The format and content of this web site may be changed at any time without notice. The operation of this web site may also be suspended or discontinued for support or maintenance work, in order to update its content or for any other reason. Access may be terminated either in relation to specific users or generally at any time and without notice. Governing Laws This Terms…
Read More

CPUpages.com 25P – ODP486SX-25

In fact it is A80486DX2-50 for upgrade A80486SX-25. CPU has 487SX pinout (169pins) and is intended for OverDrive socket. One extra pin assigned to disable the Intel i80486SX CPU. The Intel i80486SX CPU can be removed.Manufacturer: Intel Type: Microprocessor Introduced: 1992 Name (codename): 486SX OverDrive Processor (P23T) Code (Copyright): ODP486SX-25 (Intel 1989) Specification number: SZ800 Core speed: 50MHz BUS: 25MHz, 32-bit Transistors (Die size): 1 200 000 (81mm square) Technology: 0.8-micron L1/L2 cache: 8kB / to 512kB (external, BUS speed) Can address: 4 GB of physical and 64 TB of virtual memory FPU: Integrated Whetstone FPU: ?MFLOPS Drystone ALU: ?MIPS V core (typical/max.): 5V - 6.5V Power dissipation (typical/max.): 3.88W - 5.0W Operating temperature (min./max.): 0 - 85°C Package (Socket): Ceramic PGA-169pin (Socket 2,3) Dimensions: 44.5 x 44.5 x 13mm…
Read More